نقد فضای مجازی انتشارات کوچک آدور

در یک انتشارات کوچک


 فضای مجازی: یک انتشارات کوچک

فضای مجازی این روزها نفس همه را گرفته است. ادبیات، شعر و داستان دیگر رنگ و رو ندارند. کلمه ها کارکرد تصاویر را ندارند و تصاویر بی حد و حصر، بی معنی اند. حالا همه ی ما یک انتشارات کوچک هستیم. بد نیست، جذاب است اما کاری مشقت بار پیش روی ماست.

این روزهای مجازی

هرروز صبح با یک بیت حافظ که درگیرشان کرده صبح به خیر میگویند، صبحانه ی رنگینی نوش جان میکنند، بعد یکی از آثار تازه خلق شده شان را «همرسان» می کنند، با ناهار ظهر، یک رستوران خوب معرفی می کنند، عصر آن روز، اتفاقی با یکی از دوستان مشهورشان عکس می اندازند و شب در مورد موضوع داغ حوادث امروز، ابراز همدردی می کنند، اینجا فضای مجازیست و خوشبختانه حال همه خوب است. آری این جا فضای مجازی ست.
اگر مثل یکی از این دوستهای مجازی تان مشهور نیستید، پس خدایی نکرده احتمالا یا ۱- یاوه گویی میکنید یا ۲- سرک میکشید و یا ۳- از همیشه گیجتر هستید و منفعلانه هر چیزی را تائید( بخوانید لایک) میکنید به نقل از یکی دوستان تیزبینم، با اشاره به بخشی از هستی و زمان، هایدگر بحثی را پیرامون اصالت زندگی و سه خصلت یاوه گویی، سرک کشیدن و گیجی باز میکند.
در دنیای مجازی با نقل گزاره ها بدون توجه به عمق و صحتشان در خصلت اول غرق می شویم، با دنبال کردن همهچیز در همه جا سرک می کشیم و دست آخر با تائید منفعلانه مان در حضور «دیگری» گیج می شویم. دیگری ای که ما را مسخ کرده و سرآمد شکل نهایی سرنوشت و سیاق زندگی ماست. دیگری عزیز مجازی.
یاد جمله ای معروف از سالها پیش می افتم: «هر نفر یک رسانه است». بی شک حال که برخی افراد، آثار فرهنگی و هنری را با دوقطبی های «خوب و بد»، «چنان و غیر چنان»، «ارزشمند و بی ارزش» قضاوت میکنند و یک اثر می تواند در بعضی نهادها، با نظر شخصی تنها یک فرد، با یک سلیقه و اندیشه موردبررسی قرار بگیرد، نقش هر فرد در فضای مجازی در اعتلای فرهنگ و ترویج آن، پررنگ تر میشود و مسئولیت هر یک از ما نیز با این نگاه بیش از پیش فزونی می یابد. با این نگاه مسئولانه، هر نفر در تثبیت و یا تخریب فرهنگ مؤثر در جامعه، نقش یک انتشارات مستقل پساصنعتی را بازی می کند.
تا به حال چه قدر دیده اید نویسنده یا شاعری، یک جوان مستعد را به جامعه ادبی معرفی کند یا مجموعه ای از آثار درخوری را گردآوری و باسلیقه خودش در فضای مجازی نشر دهد؟ خود شما نیز به واقع با این نگاه یک انتشارات مستقل کوچک هستید، با انتخابها، تائیدها و تکذیب های هرچند در نظر کوچکتان در فرهنگ، متن و زیبایی شناسی معیار جامعه ی خود تأثیرگذارید.
با توجه به مضمون یکی از جمله های معروف شیلر شاعر آلمانی که« شاعران واضعان بی قانون جهان هستند» اگر جمله اینطور تفسیر کنیم که شعر با زبان آوری اش در زبان و زبان با نقش ارتباطی اش فرهنگ را تغییر می‌دهد، پس باید گفت در دنیایی که تأثیر یک متن روی متنی دیگر در کمتر از یک هزارم ثانیه اتفاق می افتد، تمام کسانی که در فضای مجازی حضور دارند، به نوعی واضعان بی قانون جهان هستند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.